wgrk.net
当前位置:首页 >> 爱莲说原文及注音 >>

爱莲说原文及注音

ài lián shuō 爱莲 说 zhōu dūn yí 周敦颐 shuǐ lù cǎo mù zhī huā ,kě ài zhě shèn fān .jìn táo yuān míng dú ài jú .zì lǐ táng lái ,shì rén shèn ài mǔ dān .yǔ dú ài lián zhī chū yū niè ér bù rǎn ,zhuó qīng lián ér bù yāo ,zhōng tōn...

爱ài 莲lián 说shuō ① 水shuǐ陆lù草cǎo木mù之zhī花huā,可kě爱ài者zhě甚shân蕃fán ②。晋jìn陶táo渊yuān明mínɡ独dú爱ài菊jú ③;自zì李lǐ唐tánɡ来lái,世shì人rãn盛shânɡ爱ài牡mǔ丹dān ④;予yǔ独dú爱ài莲lián之zhī出chū淤yū泥ní而&...

《爱莲说》周敦颐 (宋) 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也...

⒈水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán)。 水上、陆地上,草本的,木本的花,有很多值得喜爱的。 ⒉晋陶渊明独爱菊。 晋代的陶渊明(只)喜欢菊花。 ⒊自李唐来,世人甚(盛)爱牡丹。 从唐朝以来,天下的人们大多都喜爱牡丹。 ⒋予(yú)独爱莲之出淤泥...

爱莲说⑴ (北宋)周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃⑵。晋陶渊明独爱菊⑶。自李唐来,世人甚爱牡丹⑷。予独爱莲之出淤泥⑸而不染⑹,濯清涟而不妖⑺,中通外直,不蔓不枝⑻,香远益(9)清(10),亭亭净植(11),可远观而不可亵玩(12)焉。 予谓菊,花...

【原文】水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán)。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛甚(有的版本为甚)爱牡丹。予(yú)独爱莲之出淤(yū)泥而不染,濯(zhuó)清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。 予谓...

原文.爱莲说 .(宋)周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵...

爱 莲 说 (宋)周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也...

爱 莲 说》 宋 周敦颐 【原文】 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人皆爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wgrk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com